بیانیۀ جمعی از کارگران و فعالین کارگری در محکومیت بازداشت فواد زندی

بيانيه
November 12, 2017

بیانیۀ جمعی از کارگران و فعالین کارگری

در محکومیت بازداشت فواد زندی

 

به دنبال تشدید فقر و بیکاری، دولت سرمایه داری ایران جهت برخورد با هر گونه اعتراض و نارضایتی از جانب طبقه کارگر و توده های محروم جامعه دست به اعمال فشاری مضاعف و دستگیری فعالین این جنبش نموده است.

در همین راستا، روز شنبه هفتم مهر ماه امسال مأموران لباس شخصی وزارت اطلاعات به شیوه ای بسیار زشت و به دور از شأن انسان با شکستن درب ورودی محل سکونت فعال صِدّیق کارگری فواد زندی، اقدام به دستگیری وی کردند. این ارگان بدون ارائه ی شواهد و مدارکی قانونی  چهل و چهار روز ایشان را در حبس خود نگه داشته است و هنوز هم حاظر به پاسخ گویی نسبت به وضعیت نامبرده نمی باشد.

ما امضا کنندگان ذیل ضمن محکوم کردن هر گونه فشار بر طبقه ی کارگر و سرکوب  فعالین کارگری، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط فواد زندی و تمامی فعالین کارگری و اجتماعی از جمله محمود صالحی، رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، محمد نظری و سایرین هستیم.

 - توفیق سبحانی 1
 - حبیب الله کریمی 2
 - حامد محمدی 3
 - سامران محمدی 4
 - شیرکو رستمی 5
 - هوشنگ زمانی 6
 - علی احمدی 7
 - امیر فدوی 8
 - رحمان رحیمی 9
 - عباس اندریاری 10
 - لطف الله احمدی 11
 - فرهاد چتانی 12
 - مهری مرادی 13
 - شادمان بنی بشر 14
 - جبار قادری 15
 - محمد گویلیان 16
 - عزیز عزیزی 17
 - امجد ترکیبی 18
 - صلاح زمانی 19
  بهزاد مرادی 20
 - غزال حسینی 21
 - امجد ساعدی 22
 - طالب رسولی 23
 - رامین کریمی 24
 - فرهاد آذین 25
 - نادر آذین 26
 - رفیق کریمی 27
 - واحد محمدی 28
 - اقبال لطیفی 29
 - جمال اسدی 30
 - حیدر آخته 31
 - علی بهرامی 32
 - سوسن رازانی 33
 - اقبال محمدرضایی 34
 - سرکو حسینی 35
 - خالد حسینی 36
 - فاروق گویلیان 37
 - عبدالله زمانی 38
 - زاهد مرادیان 39
 - یدالله قطبی 40
 - فارس گویلیان 41
 - هیوا زمانی 42
 - محمد عزیزی 43
 - فریبا رضایی 44
 - کژال نصراللهی 45
 - احسن وزیزی 46
 - آرمان محمدی 47
 - دلیر نصراللهی 48
 - غالب حسینی 49
 - جلیل محمدی 50
 - صابر محمدی 51
 - بیژن رستمی 52
 - رحمت محمدی 53
 - هاشم رستمی 54
 - بهرام طاهری 55
 - بهزاد زمانی 56
 - کاوان کریمی 57
 - علی آزادی 58
 - سعید محمدی 59
 - فرامرز شریعتی 60
 - رضا شریفه 61
 - گلباغ بهمنی 62
 - ایوب محمدی 63
 - عایشه اسدی 64
 - خلیل خسروی 65
 - علی اصغر مرادی 66
 - ویدا خسروی 67
 - ثریا امجدی 68
 - حبیب الله فاتحیان 69
 - صدیق محمودی 70
 - چیمن محمدیان 71
 - فرح زندی 72
 - ریزان پسندی 73
 - بهار فتاحی 74
 - نثار صادقی 75
 - ارمین شریفی 76
 - مرضیه عزیزی 77
 - کژال احمدی 78
 - نوشین محمدی 79
 - مستوره زمانی 80
 - ارسلان کریمی 81
 - خبات صالحی 82
 - شهناز رضاقلی 83
 - آرمان نوری زاد 84
 - هیوا پیرحضری 85
 - لطف الله احمدی 86
 - گوهر ناصری 87
 - نقشین ناصری راد 88
 - پیام فتحی 89
 - وفا سعیدی 90
 - ریبوار عبداللهی 91
 - موسی محمدی 92
 - آرمان سعیدی 93
 - آرام زندی 94
 - مریم میرکی 95
 - سامان میرکی 96
 - هاوژین لطفی 97
 - پیشکوت فاتحی 98
 - محمد غلامی 99
 - ریبوار کامرانی 100
 - حسین علی کمانگر 101
 - احمد سجادی 102
 - سهیلا احمدی 103
 - هیمن حاجی میرزایی 104
 - موسی قمری 105
 - سعید صوفی 106
 - هدیه حسینی 107
 - کاوه محمدی 108


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com