اين سايت را صفحه خانگي خود كنید!

جستجو در گوگل

فرستادن مايل

کاپيتال

آثار مارکسيستى

ديدگاهها

تازه هاى رسيده

آرشيو

سايتهاى ديگر

گالرى عکس

در باره ما

  خیزش جاری، درخشش ها و نارسائی ها

ناصر پايدار : به ارقام زیر که در سالنامه آماری سال ١٣٩٤ دولت اسلامی سرمایه داری ایران منتشر شده است، لحظه ای نگاه کنیم تا ریشه های زمینی، واقعی و طبقاتی خیزش های خیابانی دوزخ نشینان کارگر


  ما فقط برای یک پیروزی سوسیالیستی مبارزه میکنیم!

سلام زيجى : اکنون وارد یازدهمین روز اعتراضات بر حق جامعه علیه فقر، گرانی، فساد، استبداد و حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی میشویم. در این فاصله تعداد زیادی به وسیله جنایتکاران اسلامی کشته‌ و


  بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد!(خیزش جاری، چشم اندازها و وظایف)

اشرف دهقانی : مردمان بی لبخند ایران برخاسته اند، مردمان زجر کشیده تحت سلطه یک رژیم مذهبی، حافظ و مدافع منافع سرمایه داران، آزادی کُش، زن ستیز، رژیم دار و شکنجه، رژیم پا گرفته با حملات مسلحانه


  ایران به کجا میرود؟

ايرج فرزاد : نگاهی به اوضاع تظاهرات چند روز اخیر در شهرهای ایران این مساله را که ایران به کجا میرود، در مقابل هر کس که رابطه ای مستقیم و یا غیر مستقیم با آن جامعه دارد، گذاشته است.


  تجربیات تاریخی و تلخ جنبش های ملی و ناسیونالیست در کردستان!

عزت دارابى : ملت کُرد و تاریخ مبارزات آن برای رهایی از یوغ ستم کشی و اجحاف ناسیونالیسم ملت بالا دست و تشکیل یک دولت مستقل تنها به توافق نامه ١٠١ سال پیش پیمان سایکس – پیکو که


  فراروایت کارورزی

آناهیتا اردوان : " بیکاری" معضل ذاتی نظامهای سرمایه داری در ایران تحت لوای استبداد بدلیل کالایی کردن نیروی کار در فرایند تولید و ارزش افزایی سرمایه، هژمونی کار مرده بر کار زنده، ورشکستگی مراکز و صنایع تولیدی،  پایانِ سالی دیگر

شباهنگ راد : چند روزی به پایان سال ٢٠١٧ باقی مانده است. سالی پُر از درد و رنج و مشقت برای میلیون‏ها انسانِ تحت ستم. سال تعرضِ افسار گسیختۀ سرمایه‏داران، به محروم‏ترین اقشار جامعه،


 

 

پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶

 

 

مهم‌ترین وقایع جهان در سال ٢٠١٧

 بهرام رحمانى : سال جدید پیش روی را به همه انسان‌های آزاده جهان تبریک می‌گویم به امید این که سال تازه، سرآغازی برای مبارزه انترناسیونالیستی بر علیه جنگ، تروریسم، سرکوب، سانسور و استثمار باشد! یک خبر خوش پایانی سال ٢٠١٧، آغاز تظاهرات‌های گسترده مردمی در شهرهای مختلف ایران علیه حکومت اسلامی ایران و گرانی و فقر و فساد دولتی است. در روز بیست و هشتم دسامبر ٢٠١٧، در شهرهای مختلف ایران تظاهرات‌های گسترده‌ای علیه گرانی و تورم و فساد اقتصادی و سیاسی با شعارهای رادیکال سیاسی هم‌چون «ولایت فقیه حیا کن مملکت را رها کن»، «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه»، «آخوندها حیا کنید مملکت را رها کنید»


Azadi-b on facebook

  مصاحبه و گفتگو

  مطالب ترجمه شده

 شعر

 صدا و تصوير

  نشريات

  لينکهاى مفيد

 


 
 

Copyright © 2006 azadi-b.com

بازچاپ مطالب سايت آزادى بيان کاملا آزاد است