اين سايت را صفحه خانگي خود كنید!

جستجو در گوگل

فرستادن مايل

کاپيتال

آثار مارکسيستى

ديدگاهها

تازه هاى رسيده

آرشيو

سايتهاى ديگر

گالرى عکس

در باره ما

  جنبش توفنده ضدتبعیض نژادی، ویژگی ها، و گشودن قلمروهای تازه!

تقى روزبه : جنبش ضدتبعیض تژادی در آمریکا از طریق سرنگون کردن و یا پائین کشیدن تندیس های تاریخی مدافع برده داری توانسته است نقبی به زمان حال بزند و در همین رابطه نشان بدهد که


  ویروس کرونا

جلال برخوردار : اپیدمی ویروس کرونا در چند ماه گذشته در سطح ملی و بین المللی موقعیت و شرایط ویژه ای را درسطوح مختلف محلی و ملی و بین المللی ایجاده کرده است


  جدال علیه نفوذ چپ بورژوایی در جنبش کارگری

احمد بخردطبع : چپ بورژوایی از جناح های مختلفی تبارز می یابد و در فضای سوسیال دموکراسی تولید و باز تولید می گردد و نیز از زوایای متفاوت بال می گستراند


  دموکراسی آمریکایی، آبروی دموکراسی بورژوایی است!

ژوبین خضری : دولت آمریکا، سرمشق و پیشرو تمامی دولت های سرمایه داری در سطح سراسری جهان است. برای درک عمیق و واقعی از تیتر درج شده لازم است که اوضاع جهان را بخصوص


  بخش سوم کتاب "در جستجوی عدالت"

سامى روشن : مطلبی را که ملاحظه میکنید، بخش سوم کتاب "در جستجوی عدالت" است. همراه با آن دوقسمت اول  ودوم این کتاب نیز در کنار وجوار این بخش آورده میشود؛


  تحویل میدهیم، اما شرط دارد!

ايرج فرزاد : رژیم جمهوری اسلامی بر پله های آخر ویرانه سازی شیرازه مدنیت و ساختار اقتصادی جامعه ایران ایستاده است.ابتدا سیر این فروپاشی را در اقتصاد از نظر میگذرانیم و  سرمایه داری در ماههای آتی و آینده توده های کارگر

ناصر پايدار : گسترش طوفانی بحران سرمایه داری ترجیع بند مشترک تحلیل ها، بیانیه ها و نظریه پردازی همه بخش های مختلف بورژوازی، همه دولت ها و نهادهای بین المللی سرمایه داری،


 

 

شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹

 

 

ارزش، قیمت و سود

مارکس :  اجازه بدهید پیش از آن که وارد اصل موضوع بشـوم، به چند نکته مقدماتی  بپردازم. اکنون اعتصابات به سراسر سرایت کرده است و مطالبه بالا بردن دستمزد به صورت عمومی در آمده است. این مسئله در کنگره ما مورد بحث قرار خواهد گرفت. شما که در رأس انترناسیونال اول قرار گرفته اید، باید در باره این مسئله بسیار مهم دیدگاه روشنی داشته باشید. از این جهت من وظیفه خود میدانم که مسئله را مورد بررسی عمیق قرار دهم، اگر چه ممکن است حوصله شما سر برود.


Azadi-b on facebook

  مصاحبه و گفتگو

  مطالب ترجمه شده

 شعر

 صدا و تصوير

  نشريات

  لينکهاى مفيد

 


 
 

Copyright © 2006 azadi-b.com

بازچاپ مطالب سايت آزادى بيان کاملا آزاد است