اين سايت را صفحه خانگي خود كنید!

جستجو در گوگل

فرستادن مايل

کاپيتال

آثار مارکسيستى

ديدگاهها

تازه هاى رسيده

آرشيو

سايتهاى ديگر

گالرى عکس

در باره ما

  کردستان ایران و سه جنبش: ناسیونالیسم، مذهب، سوسیالیسم

سلام زيجى : در چند روز گذشته با پخش گوشه ای از یک گفتگوی تلویزیونی خالد عزیزی، دبیر کل کنونی حزب دمکرات کردستان ایران، مبنی به اینکه کمونیستها در سال ٥٨ "تندروی کرده اند


  بحران جهانی اقتصاد توام با پاندمی کورونا ... مختصات و پیامدها -٢-

فاتح شیخ : در همین روزها: اشاره دیوید مالپس رئیس بانک جهانی به افت اقتصاد جهان و افزایش شصت میلیونی جمعیت زیر فقر (١٩ مه)، تخمین جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا درباره ادامه بحران اقتصاد آمریکا


  پاندمی کرونا، بحران انتقال و صورت بندی آن!

تقى روزبە : مقدمه: شرایط فوق العاده و بحران بی سابقه ای که همه گیری ویروس و بحران سلامتی بر جهان تحمیل کرده است و پی آمدهای بزرگ اقتصادی وسیاسی آن،


  ناتوانی سیستم استثماری حاکم در مقابله با کرونا

لیلا پرنیان : مردم دنیا درشرایط و دوران ویژه ای به سر می برند، دورانی که  در جنگ با دشمنی بی اندازه کوچک و نامرئی به نام ویروس کرونا رقم خورده  و همه چیز را تحت شعاع خود قرار داده است.


  تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٩ و سیاست رفرمیست های واپسگرا

اسد گلچینی : حداقل دستمزد سال ٩٩ برای  کارگران در ایران یک میلیون و هشتصد و سی پنج هزار تومان تعیین شد. حداقل دستمزد ها به نسبت  سال گذشته ٢١ درصد افزایش داشته است.


  پسا کرونا و مبارزه طبقاتی

عباس منصوران : ماه چهارم نیمه نخست سال ٢٠٢٠ میلادی است و ۵ ماه از همه گیری ویروس جهش یافته‌ی کرونا می‌گذرد و آمارهای رسمی و دولتی بسیار کمتر از شمار واقعی،  کرونا، متحد ناهوشمند و خطرناک طبقه ی کارگر

محسن حکیمی : کرونا انتقام طبیعت از جامعه ی سرمایه داری است، منتها انتقامی کور و ناهوشمند که خشک و تر را با هم می سوزاند. میلیاردها سال است که انواع گوناگون ویروس در بدن حیواناتِ زنده تکثیر می شوند


 

 

چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

 

 

اتحادیه‌های لیبرالی و سوسیال دمکراسی‌

لنين : برای اعضای حزب سوسیال دمکرات اشتباه بزرگی خواهد بود که به اتحادیه‌های لیبرال وارد شوند. این کار آنها را در موقعیت بسیار نادرست عضویت در دو سازمان متفاوت و متخاصم نسبت به یکدیگر قرار خواهد داد. هیچ کس نمی‌تواند دو خدا را بپرستد. هیچ کس نمی‌تواند متعلق به دو حزب باشد. در نتیجۀ فقدان آزادی سیاسی در کشور ما، و در تاریکی رژیم استبدادی، اشتباه گرفتن احزاب بسیار ساده است؛ منافع بورژوازی چنین اشتباه گرفتنی را می‌طلبد. منافع پرولتاریا جُداسازی دقیق و واضح احزاب را‌ می‌طلبد.


Azadi-b on facebook

  مصاحبه و گفتگو

  مطالب ترجمه شده

 شعر

 صدا و تصوير

  نشريات

  لينکهاى مفيد

 


 
 

Copyright © 2006 azadi-b.com

بازچاپ مطالب سايت آزادى بيان کاملا آزاد است