اين سايت را صفحه خانگي خود كنید!

جستجو در گوگل

فرستادن مايل

کاپيتال

آثار مارکسيستى

ديدگاهها

تازه هاى رسيده

آرشيو

سايتهاى ديگر

گالرى عکس

در باره ما

  سلاح نرم

آناهیتا اردوان : دریافتی که انسان امروزی از فقر و تنگدستی دارد با آنچه اجداد او از آن داشتند، شباهت زیادی دارد و بسرعت مفهوم معیشت را به ذهن متبادر میسازد.


  دولت آلترناتیو در ایران چگونه دولتی است؟

مازیار رازی : بحث در مورد آلترناتیو دولتی از چند لحاظ حائز اهمیت هست. اول،  اینکه بدانیم دولت بعدی که ما مارکسیست ها برای تحقق آن مبارزه می کنند، چگونه دولتی هست؟


  مبارزاتِ مردمی و نقش اپوزیسیون سوسیالیست در ایران

فرامرز دادور : در ایران وضعیتِ زندگی برایِ مردم بسیار دشوار است. تداومِ اختناقِ سیاسی/اجتماعی و وخامت در شرایط اقتصادی برای اکثریت مردم، تقریبا تحمل ناپذیرمیباشد.


  خاورمیانه، مناقشات درون بورژوازی و موقعیت رژیم ایران

ناصر پايدار : «انتخابات» اخیر ریاست جمهوری امریکا، فاشیسم را قدرت تازیدن داد. «ترامپ»، در نقش نماد کمیک این فاشیسم بر اریکه حکمرانی عظیم ترین قطب سرمایه جهانی جلوس کرد و


  ترامپ ـ ترکیه ـ ایرانِ

بيژن نيابتی : تحولات جدیدی در حول و حوش ما درجریان است که دامنه آن بی تردید به ایران نیز کشیده خواهد شد. شعله های آتشی که در اطراف ما  شراره  می کشند با وزش یک باد نابهنگام


  خانواده مقدس (بخش سوم) ... ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی

جلال برخوردار : ۱- این بار و در سومین بخش از این سری مقاله " خانواده مقدس" به سراغ ناسیونالیسم عظمت ایرانی می رویم. افکار عمومی و سوسیالیسم ایرانی جنبش ناسیونالیسم ایرانی را  پرسش هائی بعد از "انتخابات" اخیر و پاسخی به آن ها

اشرف دهقانی : نمایش انتخاباتی رژیم "ولایت مطلقه فقیه" در ۱۹ اردیبهشت ماه امسال ، همچون هر رویداد اجتماعی دیگر باعث شد که نیروهای مختلف با اتخاذ موضع در رابطه با آن نشان دهند


 

 

شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

 

 

مبارزه مسلحانه در کردستان

منصور حکمت : منظور از جدايى از سنت ناسيوناليستى مبارزه مسلحانه در کردستان، متکى کردن مبارزه مسلحانه ما به نگرش و سيستم فکرى و عملى مستقلى در اين مبارزه است که با خصوصيات اجتماعى و فکرى و اهداف ما بعنوان يک نيروى سوسياليست و طبقاتى تناسب داشته باشد و بتواند اولا، به سؤالات محورى که هر مبارزه مسلحانه با آن روبروست، نظير استراتژى، مراحل و اهداف اين مبارزه، جايگاه آن در کليت فعاليت کمونيستى ما، اشکال عملى اين مبارزه، خصوصيات نيروى نظامى ما، روش گسترش و بازتوليد اين نيروى نظامى، و غيره پاسخ بدهد و ثانيا، اشکال بقاء سنتهاى دست و پا گير ناسيوناليستى و غير کارگرى در اين مبارزه را بدرستى بشناسد و نقد کند، و امکان بدهد که اين سنت مستقل رشد کند و انسانهاى مناسب خودش را در سطوح مختلف بار بياورد.


Azadi-b on facebook

  مصاحبه و گفتگو

  مطالب ترجمه شده

 شعر

 صدا و تصوير

  نشريات

  لينکهاى مفيد

 


 
 

Copyright © 2006 azadi-b.com

بازچاپ مطالب سايت آزادى بيان کاملا آزاد است